Reformovaná Kresťanská Cirkev

Zbor Košice - Barca

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.


Fil 4, 13

Bohoslužby


Nedeľa ráno - 9:00


Nedeľa popoludní - 14:00


Ste srdečne vítaní!

Aktuálne


Kázne boli odobraté, nie je možné ich viac počúvať online.


Bol pridaný nový článok. Môžete si ho prečítať tu.


Vďaka Betlehemu máme v nebi Spasiteľa, ktorý je vždy v našej blízkosti. Vždy na nás myslí, veď vyryl si nás na svoje dlane. „Emanuel“ znamená „Boh s nami“. Prežívate Vianoce ťažko? Pamätajte, Boh je vždy na svojom tróne a vládne nad všetkým. V maštali vás Boh miluje a na kríži prináša spásu. To chce povedať príbeh „Chytrý vták“.

Všetkým návštevníkom našej stránky prajem požehnané Vianoce – nájdite si čas a popremýšľajte nad tým, čo pre vás znamenajú – a od Pána bohato požehnaný Nový rok. S odvahou vykročme vpred, slúžme Pánovi a čiňme, čo vieme, pokiaľ sa volá ešte „dnes“.

Pavol Baláž

ref. farár v Barci

Vianočné slávnostné bohoslužby

  • 24. 12. 2016 o 16.00 hod. – štedrovečerná bohoslužba s detským programom 
  • 25. 12. 2016 o 9.00hod. – bohoslužba s vysluhovaním Večere Pánovej o 14.00 hod. 
  • 26. 12. 2016 o 9.00hod. 
  • 31. 12. 2016 o 16.00 hod. – ďakovná bohoslužba na koniec roka Téma: Hlahol zvonov
  • 1. 1. 2017 o 9.00 hod. – novoročná bohoslužba

Chytrý vták  

Jeden misionár putoval cez prales. Bola to ťažká a nebezpečná cesta. Predsa misionár bol stále radostný, pretože vedel, že Boh ho ochraňuje na všetkých cestách. Zrazu zostal prekvapene stáť. Na jednom strome obkolesenom lyanmi objavil prekrásneho vtáka. Ešte nikdy niečo podobné nevidel. 

čítať viac...