Reformovaná Kresťanská Cirkev

Zbor Košice - Barca

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.


Fil 4, 13

Bohoslužby


Nedeľa ráno - 9:00


Nedeľa popoludní - 14:00


Ste srdečne vítaní!

Aktuálne


Kázne si môžete vypočuť tu.


Boli pridané fotky z vianočného programu a besiedky.


Boli pridané nové videá z Vianoc.


...

„Prečo čítam Bibliu? Pretože chcel by som sa naučiť myslieť tak, ako myslí Boh. Lebo len potom sa naučím tiež tak konať, ako koná Boh. Biblia je pre mňa a pre moju ženu ako automapa života, ktorá mi pri mnohých prekvapeniach, ktoré nesie so sebou život, ponúka oporu a orientáciu.“

Hans Peter Royer (1962 – 2013)

Bohoslužby počas veľkonočných sviatkov

Veľký piatok - 9 :00 a 14 : 00 

 Veľkonočná nedeľa - 9 :00 s vysluhovaním Večere Pánovej a 14:00 

 Veľkonočný pondelok 9:00

Posledná Ježišova cesta podľa Marka

Nedeľa – Marek 11,1.11

Ježiš prichádza do Betánie a Betfagé, vchádza na osliatku do Jeruzalema; navštívi chrám, ide naspäť do Betánie.

čítať viac...