Reformovaná Kresťanská Cirkev

Zbor Košice - Barca