Reformovaná Kresťanská Cirkev

Zbor Košice - Barca

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.


Fil 4, 13

Bohoslužby


Nedeľa ráno - 9:00


Nedeľa popoludní - 14:00


Ste srdečne vítaní!

Aktuálne


Kázne boli odobraté, nie je možné ich viac počúvať online.


Bol pridaný nový článok. Môžete si ho prečítať tu.

Bohoslužby

Pravidelná bohoslužba sa koná každú nedeľu od 9:00. Všetci sú srdečne vítaní. Počas bohoslužieb prebieha aj detská besiedka (s výnimkou prázdnin), na ktorej sú deti oboznamované s Biblickými príbehmi prezentovanými primeranou formou. Besiedka prebieha vo farskom dome, neďaleko kostola. Prosíme všetkých účastníkov o dochviľnosť.


Pravidelné bohoslužby:

  • Každú nedeľu od 9:00 do cca 9:50
  • Odpoludňajšie zhromaždenie v nedeľu od 14:00 do cca 14:40


Upozorňujeme všetkých záujemcov o navštevovanie nášho zboru, že odpoludňajšie zhromaždenia sa môžu nečakane zrušiť. Počas odpoludňajšieho zhromaždenia neprebieha detská besiedka.  Bohoslužby počas sviatkov budú včas upresnené.