Reformovaná Kresťanská Cirkev

Zbor Košice - Barca

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.


Fil 4, 13

Bohoslužby


Nedeľa ráno - 9:00


Nedeľa popoludní - 14:00


Ste srdečne vítaní!

Aktuálne


Kázne boli odobraté, nie je možné ich viac počúvať online.


Bol pridaný nový článok. Môžete si ho prečítať tu.

Články

Chytrý vták  

Jeden misionár putoval cez prales. Bola to ťažká a nebezpečná cesta. Predsa misionár bol stále radostný, pretože vedel, že Boh ho ochraňuje na všetkých cestách. Zrazu zostal prekvapene stáť. Na jednom strome obkolesenom lyanmi objavil prekrásneho vtáka. Ešte nikdy niečo podobné nevidel. 

čítať viac...

Posledná Ježišova cesta podľa Marka

Nedeľa – Marek 11,1.11

Ježiš prichádza do Betánie a Betfagé, vchádza na osliatku do Jeruzalema; navštívi chrám, ide naspäť do Betánie.

čítať viac...

Pôst – predpríprava na Veľkú noc

Vstupujeme do pôstneho – pašijového obdobia (Quadragesima). Kde budeme premýšľať o príbehu utrpenia a smrti nášho Pána. Toto pôstne obdobie začína Popolcovou stredou 10. februára a končí 26. marca 2016, čiže trvá 40 dní. Synoda z Beneventu v roku 1091 vyňala z pôstneho obdobia nedele ako spomienku na vzkriesenie Ježiša Krista.

čítať viac...

HISTÓRIA A VÝZNAM ADVENTU

Cirkev pozná adventnú dobu už od 5. st. po Kr. Vtedy to bol samozrejme prípravný čas krstencov na krst na Zjavenie Pána 6. januára. Táto doba sa vyznačovala pôstom a pokáním.

čítať viac...

Myšlienky

Rok nemá toľko hodín, ako môžeme mať myšlienok v jednej hodine. Objavujú sa vo veľkom množstve ako včelí roj. Tak zle sa počítajú ako suché listy v jeseni a jedna po druhej sa nadväzujú ako ohnivka v reťazi. Akí nespokojní sme my ľudia! Naše myšlienky sa vznášajú ako komáre v letnom večeri. Putujú rýchlo ako kolieska hodín. Naše myšlienky sú ...

čítať viac...

Čomu nás učí kríž?

Indický Kristov svedok Sadhu Sundar Singh zbásnil pieseň:

„Rozhodol som sa ísť za Ježišom,

už nikdy späť, už nikdy späť!

Svet leží za mnou a kríž predo mnou,

Už nikdy späť!“

V jednej zo svojich kázni povedal myšlienku: „Len tu na zemi mám možnosť niesť kríž pre Ježiša. V nebi nebude daná taká možnosť!“

čítať viac...

1 | 2