Reformovaná Kresťanská Cirkev

Zbor Košice - Barca

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.


Fil 4, 13

Bohoslužby


Nedeľa ráno - 9:00


Nedeľa popoludní - 14:00


Ste srdečne vítaní!

Aktuálne


Kázne boli odobraté, nie je možné ich viac počúvať online.


Bol pridaný nový článok. Môžete si ho prečítať tu.

Chytrý vták

Jeden misionár putoval cez prales. Bola to ťažká a nebezpečná cesta. Predsa misionár bol stále radostný, pretože vedel, že Boh ho ochraňuje na všetkých cestách. Zrazu zostal prekvapene stáť. Na jednom strome obkolesenom lianami objavil prekrásneho vtáka. Ešte nikdy niečo podobné nevidel. Jeho perie bolo žiariaco modré. Bolo vidieť aj hniezdo, z ktorého vtáčia pani pozerala hore a chránila mláďatá. Zrazu ten modrý vták bol nepokojný a pišťal strachom. Mal strach pred mužom? Predsa nie, čože to bolo? Jedovatý had plazil sa po strome hore, priamo k hniezdu. Misionár pozeral s napätím, čo vták bude robiť. Stále sa had bližšie plazil k hniezdu Skoro by bol dosiahol svoju obeť! Tu vystrelil vták odtiaľ ako šíp a zanechal svoju samicu s mladými a hniezdo ostalo osamotené. Čo to má znamenať? Ale po krátkom čase sa vrátil a niesol niečo v zobáku. Z jednej rastliny odtrhol červené lístky. Čo chcel s nimi urobiť? Rýchlo priletela aj samica a pomohla červenými lístkami prikryť hniezdo.
V poslednom okamihu – už had by bol dosiahol hniezdo – priletel. Teraz myslel misionár, že had zhodí hniezdo a mláďatá požerie. Predsa sa had stiahol, rýchlo sa skrútil ako mohol a zmizol v hustom poraste. Hniezdo bolo zachránené. Oba vtáci sa vrátili do hniezda a zanôtili oslavnú pieseň.
Prečo had zrazu utiekol? Udivený a prekvapený nad touto príhodou opýtal sa misionár niekoľkých domorodcov. Tí mu povedali nasledovné: Červené lístky, ktorými vtáci prikryli svoje hniezdo sú pre hada jedom. To vtáci vedeli a zakaždým, keď hniezdo bolo v nebezpečenstve, ochraňovali ho tými červenými lístkami.

Tiež my sme stále ohrozovaní jedným nepriateľom. Biblia ho nazýva starým hadom. Viete, koho myslím, diabla. Chce nás zničiť. Ale tiež pre nás existuje záchranný prostriedok. Je to pán Ježiš, Boží Syn, ktorý kvôli nám prišiel na túto zem, kvôli tebe a mne zomrel za naše zlé činy, myšlienky, slová. Keď teraz veríš, že Pán Ježiš zomrel za teba a prijmeš ho ako svojho Spasiteľa do svojho srdca, potom ťa oslobodí od hriechov a diabol nebude mať žiadnu moc nad tebou. Musí utiecť, ako tiež had utiekol pred červenými lístkami. Nechceš prijať Pána Ježiša teraz na Vianoce ako svojho Záchrancu a Spasiteľa?


uložiť | späť