Reformovaná Kresťanská Cirkev

Zbor Košice - Barca

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.


Fil 4, 13

Bohoslužby


Nedeľa ráno - 9:00


Nedeľa popoludní - 14:00


Ste srdečne vítaní!

Aktuálne


Kázne boli odobraté, nie je možné ich viac počúvať online.


Bol pridaný nový článok. Môžete si ho prečítať tu.

Čomu nás učí kríž

Indický Kristov svedok Sadhu Sundar Singh zbásnil pieseň:

„Rozhodol som sa ísť za Ježišom,

už nikdy späť, už nikdy späť!

Svet leží za mnou a kríž predo mnou,

Už nikdy späť!“

V jednej zo svojich kázni povedal myšlienku: „Len tu na zemi mám možnosť niesť kríž pre Ježiša. V nebi nebude daná taká možnosť!“

Čítame si o Kristovi: „Na to ho teda vydal (Pilát), aby ho ukrižovali. Prevzali teda Ježiša a odviedli ho. A sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebečné miesto, po hebrejsky Golgota.“ (Ján 19, 16 – 17). Boží Syn niesol svoj kríž a prvý nosič kríža pre Spasiteľa bol Šimon Cyrenský. Vojaci ho zadržali a položili na neho kríž, aby ho niesol za Ježišom. (Lk 23, 26).

Milý priateľ, rozmýšľal si už niekedy nad tým alebo dostal si niekedy otázku: Čomu nás učí kríž?

1. Kríž nás učí poslušnosti a pripravenosti na utrpenie, lebo o Ježišovi sa píše: „Hoci bol Syn, z toho čo trpel, naučil sa poslušnosti.“ (Hebr 5, 8 ).

2. Kríž nás učí trpezlivosti a učí nás pretrpieť výsmech a opovrhovanie. „Hľaďme pri tom uprene na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery, ktorý pre radosť, čo ho čakala, pretrpel kríž, pohrdol hanbou a posadil sa na pravici trónu Božieho! (Hebr 12, 2).

3. Kríž nás učí niesť bremená a plniť Božiu vôľu, lebo Spasiteľ niesol vinu hriechu sveta a modlil sa: „Avšak nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane!“ (Lk 22, 42).

4. Kríž nás učí sebazapieraniu a prinášaniu obetí, lebo Pán Ježiš sa sám zapieral: „a keď sa objavil na vzhľad ako človek, ponížil sa, pričom sa stal poslušným až na smrť a to na smrť kríža.“ (Fil 2, 8).

5. Kríž nás učí mlčať a všetko klásť do Božích rúk: „Bol trápený a on sa nechal ponižovať, neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie; neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom.“ (Iz 53, 7).

„Keď mu zlorečili, nezlorečil na odvetu, keď trpel, nehrozil, ale odovzdával sa tomu, ktorý spravodlivo súdi.“ (1. Pt 2, 23).

Áno, milý priateľ, kríž nás učí ešte veľa, omnoho viac: hodnotu duše, nevyhrážať sa, ukazuje nám cestu k nebu a až cez kríž dostaneme korunu, lebo cesta do slávy vedie cez Golgotu.


uložiť | späť