Reformovaná Kresťanská Cirkev

Zbor Košice - Barca

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.


Fil 4, 13

Bohoslužby


Nedeľa ráno - 9:00


Nedeľa popoludní - 14:00


Ste srdečne vítaní!

Aktuálne


Kázne boli odobraté, nie je možné ich viac počúvať online.


Bol pridaný nový článok. Môžete si ho prečítať tu.

Hosana Synovi Dávidovmu

„Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosana na výsostiach!“

HISTÓRIA A VÝZNAM ADVENTU

Cirkev pozná adventnú dobu už od 5. st. po Kr. Vtedy to bol samozrejme prípravný čas krstencov na krst na Zjavenie Pána 6. januára. Táto doba sa vyznačovala pôstom a pokáním.
Slovo „adventus“ (latinsky) má ten istý význam ako grécke slovo „epifania“ a znamená: zjavenie, príchod, prítomnosť. Týmto slovom bol myslený príchod alebo prítomnosť cisára alebo kráľa – teda hodnostára – alebo božstva v chráme.
Označenie advent pre prípravné obdobie na sviatok narodenia Ježiša poukazuje na význam tejto udalosti pre kresťanov: narodil sa Kráľ.
Advent zahrňoval pôvodne dobu od 11. novembra až do 6. januára. To ukazuje na biblický 40 dňový pôst, z ktorého boli vylúčené soboty a nedele, lebo vtedy sa nepostilo. Pápež Gregor I. stanovil v 6. st. 4 adventné nedele a zavedené boli v roku 1570 pápežom Piom V.
V cirkevných dejinách sa spájali s adventom dve udalosti. Prvý príchod Ježiša v poníženosti, aby zobral na seba naše hriechy a zomrel na kríži na Golgote a druhý príchod Ježiša v sláve a s tým spojený súd.
Mnoho Božích svedkov v priebehu stáročí tvrdilo: Ježiš príde opäť! Si pripravený? Pozdvihnite svoje hlavy a otvorte dvere svojich sŕdc, aby Ježiš ako Kráľ vstúpil do vašich životov.


Všetkým návštevníkom tejto stránky prajem pekný adventný čas nového cirkevného roka. Nech sme skrze neho zasa bližšie k Bohu, správcovi našich duší.

ThDr. Ing. Pavol Baláž, PhD.
faráruložiť | späť