Reformovaná Kresťanská Cirkev

Zbor Košice - Barca

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.


Fil 4, 13

Bohoslužby


Nedeľa ráno - 9:00


Nedeľa popoludní - 14:00


Ste srdečne vítaní!

Aktuálne


Kázne boli odobraté, nie je možné ich viac počúvať online.


Bol pridaný nový článok. Môžete si ho prečítať tu.

Posledná Ježišova cesta podľa Marka

Nedeľa – Marek 11,1.11

Ježiš prichádza do Betánie a Betfagé, vchádza na osliatku do Jeruzalema; navštívi chrám, ide naspäť do Betánie. 

Pondelok – 11,12.15.19 

Ježiš ide do Jeruzalema; vyženie predávajúcich z chrámu, večer opúšťa mesto. 

Utorok – 11, 20.27; 13, 1.3. 

Ide do Jeruzalema, prichádza do chrámu, otvorene vyučuje, opúšťa chrám; na Olivovom vrchu poučuje učeníkov. 

Streda – 14, 3 

Hostina v Betánii v dome Šimona Malomocného. 

Štvrtok – 14, 12.16.17; 14, 26.32.53-72. 

Učeníci idú do Jeruzalema pripraviť Paschu, večer prichádza Ježiš. Po večeri ide na Olivový vrch; ako väzeň bude privedený do domu veľkňaza. Peter prichádza na nádvorie veľkňaza; zakikiríka kohút. 

Piatok – 15, 1. 16. 20. 22. 25. 33. 42. 

Skoro ráno odviedli Ježiša k Pilátovi, vojaci ho priniesli do pretória, viedli ho na Golgotu, ukrižovali ho o tretej hodine; medzi 6. – 9. hodinou bola tma; o 9. hodine Ježiš zomrel. Večer ho pochoval Jozef z Arimatie. 

Sobota – 15, 42; 16, 1 

Sabat, deň odpočinku. 

Nedeľa – 16,1. 4. 6. 

Skoro ráno chcú ženy pomazať mŕtveho Ježiša. Kameň je odvalený od vchodu hrobu; v hrobe je anjel v bielom rúchu a hovorí: NIET HO TU – BOL VZKRIESENÝ. 

Všetkým návštevníkom našej stránky prajeme v týchto sviatočných dňoch milosť a radosť vzkrieseného Pána, Jeho požehnanie a pokoj!


uložiť | späť